Turkuaz Yazılım Müh.Dan.Hizmetleri San.Tic.Ltd.Şti - Finans Muhasebe

Finans Muhasebe

Müşteri ve Tedarikçi Yönetimi

Müşteri ve Tedarikçilerinizin borç, alacak, bakiye takibini yapın. Borç alacak kapama işlemleri ile bakiye yaşlandırmalarınızı görün. Dinamik kredi limitleri belirleyin ve kredi limit aşım kontrolleri koyun.

 

Banka İşlemleri ve Entegrasyonları

Banka kredi kartı POS geri dönüşleri, MT940 dosya formatıyla banka işlemleri, banka kredileri, bankaya verilen ödeme talimatlarıyla banka işlemlerinizi kontrollü bir şekilde yönetin

 

Gerçek Zamanlı Muhasebe Entegrasyonu

Operasyonel tüm işlemlerinizin süreç bazında gerçek zamanlı olarak e-defter usulüne uygun formatta muhasebe kaydının oluşmasını sağlayın ve oluşan muhasebe fişinden kaynak fişe direkt ulaşarak kontrol işlemlerinizi pratik bir şekilde yapın.

 

e-Beyanname ve e-Defter

GİB Yazılım Uyumluluk Onayı almış bir uygulama olan Nebim V3 E-Defter sayesinde otoritenin e-defter için öngörmüş olduğu zorunlu bilgiler ve şart koşulan formata uygun şekilde defterlerinizi hazırlayıp, defter beratlarınızı oluşturup GİB’e beyan edin.

 

Maliyet Merkezleri Yönetimi

Tüm giderlerinizi oluşturduğunuz maliyet merkezi hiyerarşisinin ilgili gider kalemini temsil eden seviyesine vereceğiniz dağıtım oranlarına göre dağıtın. Giderlerinizi bu hiyerarşik sisteme göre takip edin. Masraf dönemleri tanımlayarak dönem bazında masraf dağılımı gruplaması yapabilirsiniz.

 

Sabit Kıymetler

Sabit kıymetlerinizi, barkod, fotoğraf, sigorta, alış, satış bilgileri, personel zimmetleme detayında takip edin. Amortisman hesaplamalarınızı VUK ve TMS16’ya göre ayrı ayrı yapın. Tüm sabit kıymetlerinizi istediğiniz sayıda açabileceğiniz özellikler ile gruplandırarak raporlayabilirsiniz.

 

TFRS

Yeni TTK’ ya göre faturaların reeskont düzeltmeleri, reeskont fişi oluşturma ve çalışanların kıdem tazminatı karşılıklarının ayrılması işlemlerini TMS’ ye göre yapın

 

e-Fatura

Nebim V3 E-Fatura uygulamaları ile; peraknede ve toptan e-fatura süreçleriniz birlikte çalıştığınız özel entegratörler ile entegre yürütebileceğiniz gibi (BIMSA, eFinans, ING), alternatif olarak Nebim V3’ü GİB’in portali ile entegre ederek de yürütün.

 

e-Arşiv

Toptan Satış e-Arşiv Faturası: Nebim V3’te e-Fatura’ya tabi firmalara satış yapıldığında e-Fatura düzenlenirken, e-Fatura’ya tabi olmayan firmalara ve tüketicilere satış yapıldığında ise e-Arşiv faturası düzenlenir.